Detalj ur mlningen Liten makrill.

Margareta Blomberg

Född i Roslagen , utbildad vid konstfackskolan i Stockholm 1959-1961, Gerlesborgsskolorna i Stockholm, Bohuslän och Frankrike 1962-67. Fria teckningsstudier vid Konstakademien 1962-63.

Aktuellt

Separatutställningar i urval

Offentliga arbeten

  • Skolöverstyrelsen, Stockholm (Statens konstråd)
  • Salberga sjukhus (Statens konstråd)
  • Landstingets kanslibyggnad, Vänersborg
  • Uddevalla sjukhus